Magnet Face

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng với một nhân vật chính với sức mạnh từ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhấn 'không gian để nhảy và' Z 'thu hút đối tượng kim loại. Để sử dụng các đối tượng xem xét một cách chính xác tại các áp phích của trò chơi.