Magical Stars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các ngôi sao đỏ trên mỗi màn hình mà không cần chạm vào bạn xấu.