Magic Towers Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có nhiều cách khác nhau để chơi solitaire, xếp tháp thẻ tăng dần theo phù hợp. Một là với một bầu không khí cổ tích, mà làm cho nó giải trí nhiều hơn.