Magic Tiles Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các nhà thám hiểm để đạt được các bức tượng, đặt mảnh của mỗi màn hình bên phải để bạn có thể đi theo. Sự khó khăn là bạn có thời gian hạn chế và phòng quay.