Magic Sword

Đang tải trò chơi...
Fighting máy arcade trò chơi phong cách, đi xuống các đường phố giết tất cả kẻ thù của bạn. Lúc đầu bạn giải thích tất cả di chuyển và combo bạn có thể sử dụng.