Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Fighting máy arcade trò chơi phong cách, đi xuống các đường phố giết tất cả kẻ thù của bạn. Lúc đầu bạn giải thích tất cả di chuyển và combo bạn có thể sử dụng.