Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Fighting máy arcade trò chơi phong cách, đi xuống các đường phố giết tất cả kẻ thù của bạn. Lúc đầu bạn giải thích tất cả di chuyển và combo bạn có thể sử dụng.