magic rotation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần này chúng ta phải suy nghĩ một chút ... Những gì bạn cần làm là để tạo lại hình ảnh bên phải, cho nên nó phải xoay các con số cho đến khi màu xanh bất cứ nơi nào bạn đang nói.