Magic Pen 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có 32 màn hình rất thú vị, nơi bạn có để vẽ con số khác nhau để mang bóng để thoát khỏi. Thực hiện theo các hướng dẫn trong các cấp độ đầu tiên để tìm hiểu để chơi.