Magic Heaven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy wizard chạy kẻ thù của mình và màn hình đi Snowballs ném. Sử dụng chữ U để bắn, bạn di chuyển bằng các phím WASD để sử dụng báo chí diệu K + K + J.