Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ bạn chống lại các sinh vật hiếm người sống mỗi cảnh sử dụng ma thuật của bạn. Di chuyển với WASD, nhảy với K, với các giáo tuyết J để đóng băng những kẻ xấu và kết hợp nó với con trỏ sẽ phải tấn công nhiều hơn.