Magic Heaven !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bạn chống lại các sinh vật hiếm người sống mỗi cảnh sử dụng ma thuật của bạn. Di chuyển với WASD, nhảy với K, với các giáo tuyết J để đóng băng những kẻ xấu và kết hợp nó với con trỏ sẽ phải tấn công nhiều hơn.