Magic Gem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt những quả bóng cùng màu liên kết để phát nổ, bắt chúng bằng cách sử dụng con trỏ "xuống" và cung cấp cho họ bấm "lên".