Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang trí một say mê, phong cách của Alice trong rừng Wonderland. Đừng quên để phục vụ trà và đặt nhiều hoa ở khắp mọi nơi.