Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

sinh vật màu xanh và khối nhỏ này dành hầu hết ngày chạy qua một trở ngại đường đông đúc và bẫy chết người. tất cả các bạn nên tránh chúng và đạt được kết thúc vẫn là duy nhất.