magic balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn với bong bóng 'không gian' bạn có trong các khẩu pháo để đặt nó cùng với một số màu sắc tương tự để phát nổ và có được điểm. Màn hình sẽ được nhận được nhỏ hơn để cản trở bạn chơi.