Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân quân đội đối phương với máy bay của bạn bay trên xe tăng của họ và ném các khối ELCOGAS sắt với nam châm của bạn. Cải thiện máy bay của bạn khi bạn tiến bộ thông qua các trò chơi.