Magazine Styler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một tạp chí lựa chọn các bức ảnh trên trang bìa, trang bên trong chứa đầy các mặt hàng thời trang hoặc tim và không quên để có được một số công khai.