Mafia Driver Killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi mà trong đó bạn là người lái xe của Mafia. Nhưng bây giờ bạn phải không chỉ thu thập các đối tượng và công viên, nơi bạn chỉ ra, bạn cũng phải chạy qua người đi bộ như bạn có thể.