Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khám phá những bí ẩn mới này, họ phải điều tra Scooby Doo và đồng hành của mình. Hãy bắt bớ, hình ảnh mà không bị bệnh nhìn thấy bạn ... Nhược điểm duy nhất là phải mất một chút để tải.