Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi thú vị hành động mà trong đó bạn phải bảo vệ rất nhiều kẻ thù chỉ với vũ khí của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn bắt đầu học cách sử dụng rhodes kỹ năng của bạn.