Madness Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi thú vị hành động mà trong đó bạn phải bảo vệ rất nhiều kẻ thù chỉ với vũ khí của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn bắt đầu học cách sử dụng rhodes kỹ năng của bạn.