Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Madeline mãi mãi về sau trung học có một nhân vật xuất sắc lạc quan. Tất cả đều tốt, bạn tốt hơn suy nghĩ. Vì vậy, bạn có thể atusarla như bạn muốn, mà chắc chắn sẽ yêu thích những mô hình mà bạn chọn.