Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để giải phóng các viên nang cho quái vật này, bạn phải giết 3 cùng loại trong một hàng. Để tiêu diệt chúng, bạn phải nhấn nền tảng bạn đang ở đâu, nhảy và sau đó đi cho nó.