Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để giải phóng các viên nang cho quái vật này, bạn phải giết 3 cùng loại trong một hàng. Để tiêu diệt chúng, bạn phải nhấn nền tảng bạn đang ở đâu, nhảy và sau đó đi cho nó.