madda cheeb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để giải phóng các viên nang cho quái vật này, bạn phải giết 3 cùng loại trong một hàng. Để tiêu diệt chúng, bạn phải nhấn nền tảng bạn đang ở đâu, nhảy và sau đó đi cho nó.