MAD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương chặn các tên lửa, cho nó nhấp chuột mà bạn nghĩ rằng sẽ xảy ra. Bạn càng phá hủy được nhiều điểm hơn bạn kiếm được và bạn có thể cải thiện cơ sở vật chất của bạn, nhấn 'không gian' để nhập.