Mad Trucker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tải trên đường dừng lại để ăn, để tiếp nhiên liệu hoặc để sửa chữa thiệt hại từ một vụ va chạm. Xem ra cho người đi bộ băng qua qua ngựa vằn.