Machines Planet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt xe thiếu để derstruir các zombie trong từng miếng mực. Trong màn hình đầu tiên sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể làm điều đó.