Machine Carnage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính trong một nhiệm vụ rất đặc biệt, bạn phải vào một nhà máy không kiểm soát, bắn vào những robot muốn ngăn bạn lại, đi bộ trên đường băng và quan trọng nhất là thu thập tất cả các đồng tiền vàng mà bạn có thể và nó đã được chuẩn bị hoàn hảo cho nó.