Mabel's Doodleblaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Waddles, Pig bạn của Mabel Gravity Falls, trèo vào tàu vũ trụ của mình và cắt giảm ác thông qua các thiên hà diệt Hỏa để cứu bạn mình. Tất cả điều này, tất nhiên, dựa trên rất nhiều trí tưởng tượng và mong muốn để vui chơi.