M3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đặt miếng trong trật tự, với màu sắc chính xác, đường dây và kéo chúng vào các kết hợp thử nghiệm. Nếu bạn nhấn một số sọc đen xuất hiện và nếu bạn đoán đúng màu sắc nhưng không phải là vị trí bạn chỉ trắng.