M.R.D. Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận Wolverine thoát phòng thí nghiệm theo các hướng dẫn trên máy tính, nhấn 'không gian' khi bạn đi trước để học cách sử dụng tất cả các kỹ năng của bạn.