Lumix World Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

3D trò chơi golf, trong đó bạn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm kiếm các vụ cướp hoàn hảo. Để khởi động bóng nhấp chuột vào và kéo để chọn hướng, di chuyển quan điểm với con trỏ và zoom rộng di chuyển dòng màu cam.