lucky clover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ đã luôn luôn nói rằng việc tìm kiếm một bốn lá cỏ ba lá may mắn, bởi vì chỉ cần tưởng tượng như thế nào may mắn tìm thấy có thể cung cấp cho bạn bảy. Hãy cẩn thận không để đi sai, chỉ vào một trong ba lá bởi vì bạn bị phạt.