Luchador Cannon Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản vui nhộn này của Puzzle Bobble Mexico đô vật ném pháo của bạn để tham gia ba hoặc bằng hơn và làm cho họ biến mất.