Love to Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho sự nghiệp thể dục eligas một thành công của việc học tất cả các loại của nhảy trên tấm bạt lò xo. Nhấn con trỏ hoặc số mà bạn chỉ ra và quay xung quanh trước khi chân rơi xuống.