Love Cooking DressUp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này rất thích nấu ăn nhưng luôn luôn với phong cách, chọn quần áo và tạp dề vui nhất để chuẩn bị công thức nấu ăn giàu nhất.