Love Chef

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Alyssa đã mời Alan đến ăn tối tại nhà cô ấy, cô ấy rất lo lắng và bạn phải giúp đưa bàn đẹp và chuẩn bị các món ăn như bạn cho biết.