Lov Boat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý thuyền này thông qua các phao trên mặt họ chỉ ra. Nâng cấp lần hoặc pícate của riêng bạn với một người nào đó để xem ai làm cho nó tốt hơn.