Lost Outpost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều tra các cơ sở khoa học trong không gian cho những người sống sót. Hãy cẩn thận vì bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại của người ngoài hành tinh và kẻ thù.