Lost on the Lost Planet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một phi hành gia bị mất trên một hành tinh xa xôi và cánh quạt của bạn bị hỏng mà không ngừng nhảy. Tìm kiếm tàu ​​của bạn để trở về Trái đất.