Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một phi hành gia bị mất trên một hành tinh xa xôi và cánh quạt của bạn bị hỏng mà không ngừng nhảy. Tìm kiếm tàu ​​của bạn để trở về Trái đất.