Lost Jewelry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phù hợp với đá quý để đạt được vị trí các viên ngọc bị mất. Hầu như Indiana Jones, nhưng mà không nhận được lên khỏi ghế. Bạn biết những câu chuyện, trượt miếng để hình thành các nhóm phù hợp của ba hoặc nhiều hơn. Khi bạn có được hình ảnh rõ ràng một chút, đá quý ẩn sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập của bạn.