Lost Heart

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rigby, một Don Juan, là để lại đằng sau một số ít các mangados trái tim. Nó là Mordecai người, bằng cách bỏ qua các nền tảng, sẽ phải khôi phục.