Lorito Boom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gõ vào những từ xuất hiện trên màn hình trước khi bạn bấm cò, kiểm tra xem nó ra dấu ...