Lord of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ rừng thôn tháp xây dựng sâu bọ của bạn dọc theo con đường của quốc phòng, nhấn 'Tiếp sóng' khi bạn có nó sẵn sàng. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi nó sẽ khó khăn hơn để tiêu diệt quái vật.