Long Way

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nơi cảnh sát trưởng trên đường đi để bắn những chàng cao bồi người cố gắng để vào quận.