Long Hair Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba người bạn có mái tóc rất dài và muốn giúp đỡ của bạn để lựa chọn các kiểu tóc tốt nhất phù hợp với họ, bạn cũng có thể làm cho họ lên và chọn những bộ quần áo đẹp nhất.