Long Bow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ người dân khỏi bị tấn công bởi máy bay chiến đấu sử dụng cây cung của bạn, chỉ đạo việc phát hành các mũi tên của bạn với con trỏ lên xuống và bắn với 'không gian'.