Lonewolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa chuyên gia người nhiệm vụ hoa hồng trong đó bạn phải lấy mục tiêu cẩn thận với vũ khí của bạn để tiêu diệt bọn tội phạm trong các tình huống khác nhau.