London Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tyrannosaurus rex đã trở lại và lần này sẽ gây ra hoảng loạn và tàn phá thành phố London. Lấy mục tiêu của mỗi cấp để mở khóa khủng long mới và hiển thị.