London Cabbie

Đang tải trò chơi...
Đậu xe taxi London của bạn trong vuông màu vàng và được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ. Di chuyển bằng phím mũi tên cẩn thận không chạm bất cứ điều gì và trước khi thời gian chạy ra ngoài.