London Bus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe buýt du lịch tiêu biểu qua các đường phố của London. Di chuyển con trỏ giữa giao thông London và công viên, nơi bạn chỉ để cơ động với việc chăm sóc, hãy nhớ rằng phanh với các phím dài.