Lofty Tower

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sắp xếp lại các khối để tạo ra một tháp với chiều cao tối thiểu mà bạn được hỏi ở mỗi cấp. Nó phải được ổn định và đứng mà không rơi cho một vài giây.