Loco Roco 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các lỗi từ trò chơi thú vị này bằng cách sử dụng con trỏ, nhấp trái và đúng thời điểm để nhảy. Mục tiêu của bạn là để ban sự sống cho cây trồng khi bạn đang nhảy cùng một màu sắc, bạn thay đổi màu sắc bằng cách vào cây.