Living Room Decor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sắp xếp các đồ nội thất và trang trí các đối tượng của căn phòng này để làm cho nó tất cả tại chỗ. Khi bạn đã tìm thấy đúng nơi bạn không còn có thể di chuyển các đối tượng.